Štampa

Hokej

pravila kladjenja hokej• U slučaju prekida HOKEJAŠKOG meča u 1/3 računaće se kvota 1(jedan) za sve vrste igara.

•  U slučaju prekida HOKEJAŠKOG meča po završetku 1/3, a pre početka 3/3 opklada za igru 1/3(prva trećina) biće važeća. Za ostale igre računaće se kvota 1(jedan).

• U slučaju prekida HOKEJAŠKOG meča po završetku druge trećine, a pre početka treće trećine, kao i bilo kada u trećoj trećini rezultat u trenutku prekida je važeći za sve vrste igara.
 


Beograd, 06.02.2014.
“IIXO” d.o.o.
D I R E K T O R
Goran Boričić

Sos kanal fudbal uzivo   sportske net