Štampa

Bejzbol

pravila kladjenja bejzbol• U slučaju prekida BEJZBOL meča pre službenog završetka, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1(jedan), osim u završenoj prvoj devetini: „1.inning“, koja je važeća.

• Ukoliko se događaj iz bilo kog razloga ne održi ili prekine najavljenog dana, a najkasnije u periodu od 12 časova, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1(jedan).

• Rezultat nastavka prekinutog ili novoodigranog meča (posle isteka od 12 časova) sledećeg dana neće se uzimati u obzir.


Beograd, 06.02.2014.
“IIXO” d.o.o.
D I R E K T O R
Goran Boričić

Sos kanal fudbal uzivo   sportske net